วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : น.ส.ชุติกาญจน์ อาจต้น
ชื่อเล่น : น้องมุก อายุ 18 ปี
เกิด : วันศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2534
ภูมิลำเนา :9 ถ.คลองนางชิง ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
เบอร์โทรติดต่อ : 0861499218
email : pearl_chuti081@hotmail.com
ประวัติการศึกษา : จบม.6จากโรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น