วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังรายวิชา

1.อยากได้คะแนนเยอะๆ
2.นำความรูที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้จริง
3.อยากให้อาจารย์สั่งงานไม่ต้องเยอะ
4.เรียนได้อย่างเข้าใจง่ายๆ
5.สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีได้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น