วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 8


1.อาจารย์สอนเรื่องเทคโนโลยสารสนเทศด้วยสื่อเสียง

ประเภทของสื่อเสียงมี2 ชนิดคือ เสียงมิดี้และเสียงดิจดตอล

2. เทคนิคการเขียนบทความ

3. ทำกิจจรรมท้ายคาบเรียน

- ดูการ์ตูนรณรงค์ต้านหวัด 2009

- ฟังคลิปเสียงเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่และเรื่องแก้ไฟริษยาได้อย่างไร

จากท่าน ว. วชิรเมธี

- และให้สรุปจากที่ได้ฟังคลิปทั้ง2เรื่อง

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6

ฟังการนำเสนอ my mapของแต่ละกลุ่ม

คำพ่อสอน


วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5ฝึกปฏิบัติในโปรแกรม Mindmanegerเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอน โดยโปรแกรม mind maneger