วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

ปัญหาขยะล้นหาดข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลเทศบาลแสนสุข

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 8


1.อาจารย์สอนเรื่องเทคโนโลยสารสนเทศด้วยสื่อเสียง

ประเภทของสื่อเสียงมี2 ชนิดคือ เสียงมิดี้และเสียงดิจดตอล

2. เทคนิคการเขียนบทความ

3. ทำกิจจรรมท้ายคาบเรียน

- ดูการ์ตูนรณรงค์ต้านหวัด 2009

- ฟังคลิปเสียงเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่และเรื่องแก้ไฟริษยาได้อย่างไร

จากท่าน ว. วชิรเมธี

- และให้สรุปจากที่ได้ฟังคลิปทั้ง2เรื่อง

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6

ฟังการนำเสนอ my mapของแต่ละกลุ่ม

คำพ่อสอน


วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5ฝึกปฏิบัติในโปรแกรม Mindmanegerเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอน โดยโปรแกรม mind maneger

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4

1แสดงความคิดเห็นเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศใน blog อาจารย์
2เรียนเรื่องวิธีการใส่ clirp ใน blog
3สร้างบทความเกี่ยวกับแนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์ พร้อม clirp vdo ประกอบ

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

การดำเนินงานทุกอย่างล้วนมีปัญหาและอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอรวมถึงการศึกษาของเราด้วยเช่นกันแต่หากเรามีสติ มีจิตใจที่หนักแน่น ตั้งมั่นแล้วนั้นปัญหาต่างก็จะผ่านพ้นไปได้


วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์นี้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างblog อาจารย์สอนช้าดีค่ะ เพราะหนูค่อนข้างช้าแต่พออาจารย์สอนไปทีละขั้นตอนทำให้ได้รับความรู้เรื่องบล็อกมากพอสมควรเลยคะ ถ้ามีเวลาว่างหนูจะเข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ช่วยให้คะแนนด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : น.ส.ชุติกาญจน์ อาจต้น
ชื่อเล่น : น้องมุก อายุ 18 ปี
เกิด : วันศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2534
ภูมิลำเนา :9 ถ.คลองนางชิง ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
เบอร์โทรติดต่อ : 0861499218
email : pearl_chuti081@hotmail.com
ประวัติการศึกษา : จบม.6จากโรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความคาดหวังรายวิชา

1.อยากได้คะแนนเยอะๆ
2.นำความรูที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้จริง
3.อยากให้อาจารย์สั่งงานไม่ต้องเยอะ
4.เรียนได้อย่างเข้าใจง่ายๆ
5.สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีได้ถูกต้อง