วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4

1แสดงความคิดเห็นเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศใน blog อาจารย์
2เรียนเรื่องวิธีการใส่ clirp ใน blog
3สร้างบทความเกี่ยวกับแนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์ พร้อม clirp vdo ประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น