วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

ปัญหาขยะล้นหาดข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลเทศบาลแสนสุข

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 8


1.อาจารย์สอนเรื่องเทคโนโลยสารสนเทศด้วยสื่อเสียง

ประเภทของสื่อเสียงมี2 ชนิดคือ เสียงมิดี้และเสียงดิจดตอล

2. เทคนิคการเขียนบทความ

3. ทำกิจจรรมท้ายคาบเรียน

- ดูการ์ตูนรณรงค์ต้านหวัด 2009

- ฟังคลิปเสียงเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่และเรื่องแก้ไฟริษยาได้อย่างไร

จากท่าน ว. วชิรเมธี

- และให้สรุปจากที่ได้ฟังคลิปทั้ง2เรื่อง

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6

ฟังการนำเสนอ my mapของแต่ละกลุ่ม

คำพ่อสอน


วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5ฝึกปฏิบัติในโปรแกรม Mindmanegerเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอน โดยโปรแกรม mind maneger

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4

1แสดงความคิดเห็นเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศใน blog อาจารย์
2เรียนเรื่องวิธีการใส่ clirp ใน blog
3สร้างบทความเกี่ยวกับแนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์ พร้อม clirp vdo ประกอบ

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

การดำเนินงานทุกอย่างล้วนมีปัญหาและอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอรวมถึงการศึกษาของเราด้วยเช่นกันแต่หากเรามีสติ มีจิตใจที่หนักแน่น ตั้งมั่นแล้วนั้นปัญหาต่างก็จะผ่านพ้นไปได้